E mërkurë 18 Tetor 2017
English
Shqip
Aktivitet Promovues Per Turizmin Familjar - 23 Mars 2012 Tirane

Aktivitet Promovues Per Turizmin Familjar - 23 Mars 2012 Tirane

Projekti "Punojme ne Zonat Rurale, Investojme per te Ardhmen" - Financuar nga BE Ky projekt zbatohet nga Fondacioni Tabita dhe Parumba MKD.
Lexoni më shumë
Dita e hapjes se projektit 5504

Dita e hapjes se projektit 5504

Projekti " Nje mundesi per zhvillimin e biznesit rural familjar " Financuar nga DAI ALBANIA Zbatuar nga Fondacioni Tabita
Lexoni më shumë
Fondacioni Tabita - Organizata Jonë

Fondacioni Tabita - Organizata Jonë

Fondacioni Tabita është një organizatë lokale jo-fitimprurëse e cila është themeluar në dhjetor të Vitit 2003, me qëllim...
Lexoni më shumë
Misioni ynë - Doktrina Bazë - Motoja Jonë

Misioni ynë - Doktrina Bazë - Motoja Jonë

Përmirësojmë jetën social ekonomike të njerëzve në nevojë nëpërmjet ofrimit të programeve edukuese, rehabilituese, dhe zhvilluese drejt një të ardhme të sigurt.
Lexoni më shumë